Jsme držiteli oprávnění v souladu s EASA PART 145.
Disponujeme nejvyšším dosažitelným oprávněním zaručujícím
nejlepší kvalitu a komplexnost služeb.